Společenská odpovědnost

Jako jeden z nejvýznamnějších výrobců kabelových nosných systémů  na světě považuje společnost NIEDAX GROUP za povinnost převzít zvláštní odpovědnost za svou podnikatelskou činnost ve smyslu Coporate Social Responsibilty, a to ve všech lokalitách, v nichž působí. Jsme přesvědčeni, že transparentní a vysoce etické řízení posiluje úsilí o trvale udržitelný rozvoj spojený se zdravým růstem společnosti.

Již od počátku své působnosti usilujeme o vyvážené spolupůsobení ekonomických, ekologických a sociálních cílů. Tyto základní hodnoty jsou ukotveny v našem Kodexu chování.


Ekologická odpovědnost

Uvědomujeme si, že přírodní zdroje představují obrovské, ale přesto vyčerpatelné bohatství. Zasluhují si proto – i pro blaho budoucích generací – zvláštní ochranu a vysoce odpovědný přístup.

Úcta, kterou chováme k přírodnímu bohatství, se zrcadlí v našem šetrném zacházení s přírodními zdroji: zdroje není možné využívat v rozsahu, v jakém probíhá jejich regenerace a z toho důvodu zaměřujeme naši výrobní koncepci na hospodárnost, maximální redukci odpadů, recyklaci a opětovné použití materiálů i na dlouhodobou životnost a kvalitu produktů.

Jedním z dalších opatření k ochraně životního prostředí je kontrola a optimalizace spotřeby. Naším cílem je soustavné zlepšování, které ve velké míře převyšuje zákonné požadavky na ochranu životního prostředí.

K dosažení těchto cílů uzpůsobujeme výrobní koncepci založenou na bázi trvalé udržitelnosti, jejímž hlavním záměrem je inovativní přístup a využití nejmodernějších technologií.


Ekonomická udržitelnost

Hospodářská aktivita v konkurenčním prostředí s důrazem na získávání tržních podílů vyžaduje předvídavost, schopnost úsudku a včasnou realizaci opatření reagujících na měnící se okolnosti.

Zaměření se na určité klíčové obory podnikání na straně jedné a strategicky promyšlené akvizice na straně druhé přispívají k budování potřebných kompetencí a tvorbě flexibilních a tím i výhodnějších nabídek, výrobních procesů a služeb.

Uvážené investice a restrukturalizace současných forem výroby mohou otevřít nové cesty v oblasti technologií a využití výrobních prostředků. Naší silnou stránkou je princip „vše z jednoho zdroje”, pouze my určujeme, jakou podobu bude mít takřka celý objem výroby.

Naším ekonomickým cílem je otevřenost důležitým změnám, které pozitivně ovlivňují tvorbu zisku, staví nás na výhodnou pozici vůči konkurenci a zajišťují prosperitu našich závodů, a to vše díky smysluplné sebekritice a schopnosti flexibilní reakce.


Sociální udržitelnost

Příjemné a stabilní pracovní prostředí podporuje zdraví, spokojenost a motivaci zaměstnanců.

Základem toho jsou účinná preventivní opatření, která se netýkají pouze bezpečnosti práce a protipožární ochrany na pracovišti, ale zároveň posilují i povědomí zaměstnanců.

Možnost částečných úvazků a flexibilní pracovní doby dává šanci sjednotit svůj pracovní a rodinný život a vytvořit mezi nimi patřičnou rovnováhu.

Náš školicí systém vychází vstříc potřebám mladých zaměstnanců, ale díky vysoce kvalifikovaným absolventům z něho profitují i podniky, které samy vzdělávací systémy nenabízejí.

Potřebujete pomoc? Rádi vám pomůžeme.

Telefon: +420 315 781 116
Telefon: +420 315 781 118
E-mail: office@SPAMPROTECTIONniedax.cz