Filozofie odbytu

Výstavní stánek NIEDAX GROUP, Light + Building, Frankfurt a.M. Německo

Za základní předpoklad úspěšného rozvoje podnikání považujeme budování a udržování kvalitních obchodních vztahů. Naše vztahy se zákazníky budujeme na bázi otevřenosti, férovosti a vzájemné důvěry.

Tato vztahová myšlenka nabývá ve společnosti NIEDAX GROUP dvou podob. Jednou z nich jsou dlouhotrvající vztahy s našimi zákazníky, druhou dlouholetá přízeň našich zaměstsnanců.

Naše vzájemné partnerství podporujeme včasnými dodávkami kvalitních produktů, promyšlenou logistickou strategií vycházející vstříc operativním potřebám zákazníka a nastavení jeho pracovních procesů a v neposlední řadě i společným vývojem nových produktů.

Jsme globální podporou Vašich systémových řešení. Vaše spokojenost je naší největší prioritou.

Očekávejte od nás hodně a nebudete zklamáni!

Kontakt

Potřebujete-li poradit či pomoci, zastihnete nás na tomto telefonním čísle:
+420 315 781 116

Niedax Kleinhuis s.r.o. – Společnost of NIEDAX GROUP arrownahoru